username dan password login aplikasi ujian semester tahun pelajaran 2020/2021

NO NISN                 PASSWORD NAMA SISWA
1 9010220001 7C9613 Ahmad Rama Danu Kelas X - X IPS
2 9010220002 ZJD54Y Ahmad Yusuf Aminullah Kelas X - X IPS
3 9010220003 G94R8D Aulia Nur Indah Sari Kelas X - X IPS
4 9010220004 NTQ9KC Ayu Wulandari Kelas X - X IPS
5 9010220005 GSX83D Bagus Nur Habadan Kelas X - X IPS
6 9010220006 1B7F6H Dessy Noor Mariyanti Kelas X - X IPS
7 9010220007 N1S8Q7 Dina Aminatuz Zuhriyah Kelas X - X IPS
8 9010220020 KRHPXM Enik Nur Azizah Kelas X - X IPS
9 9010220008 S4MC8K Fitriana Kelas X - X IPS
10 9010220028 ZNP0QK Hafili Kelas X - X IPS
11 9010220009 JHN5SB Herina Prihatin Ningsih Kelas X - X IPS
12 9010220021 5PY4S1 Husniatuas Saadah Ahmad Kelas X - X IPS
13 9010220010 PG8N49 Huzaimah Kelas X - X IPS
14 9010220011 1K0QBR Imam Tauhid Kelas X - X IPS
15 9010220012 QNS7PY Isnaini Durrotun Fajriah Kelas X - X IPS
16 9010220023 152QTB Linda Fatmawati Kelas X - X IPS
17 9010220026 HK715M Luluil Karomah Kelas X - X IPS
18 9010220013 6JKP9M M. Feri Afandi Kelas X - X IPS
19 9010220014 G8B47Y Moch Rohid Kurniawan Kelas X - X IPS
20 9010220027 HK87QJ Muhammad Sofyan Kelas X - X IPS
21 9010220015 XW00N6 Oktarini Firdausi Kelas X - X IPS
22 9010220016 8ZPBSV Ricky Eko F Kelas X - X IPS
23 9010220022 0WXP1K Rifatul Hasanah Kelas X - X IPS
24 9010220017 XM7W81 Safira Dwi Yanti Kelas X - X IPS
25 9010220018 QDZ916 Siti Aisyah Kelas X - X IPS
26 9010220025 D3TFN8 Tosi Kelas X - X IPS
27 9010220019 FZRX6H Ut Ulul Janah Kelas X - X IPS
28 9010220024 DYZCNK Yeni Sri Sulasmi Kelas X - X IPS
29 0102190005 G5JXPH Abim Febriansah Kelas XI - XI IPS
30 1234567890 123456 Adi Kelas XI - XI IPS
31 0033562241 S4KM5C Ahmad Sirojul Munir Kelas XI - XI IPS
32 0033405575 WCJB54 Firda Susilowati Kelas XI - XI IPS
33 9010219001 indah123 Indah Winingsih Kelas XI - XI IPS
34 0038158064 9CG8H0 Ira Efendi Kelas XI - XI IPS
35 0034544448 56KH9Y Irma Wati Kelas XI - XI IPS
36 0102190017 0H1SKW Iskandar Kelas XI - XI IPS
37 0036171665 391JBY Lazimah Kelas XI - XI IPS
38 0032203823 KVMH6W Moch. Sodiqin Kelas XI - XI IPS
39 0044090606 Q123WR Moh. Ivan Azhari Kelas XI - XI IPS
40 0038158061 17XKGM Mohammad Irfan Sanusi Kelas XI - XI IPS
41 0102190011 2CD8RP Mufil Jafanu Kelas XI - XI IPS
42 0034881759 Z2Q3J8 Muhammad Nanda Ali Bashori Kelas XI - XI IPS
43 0102190014 51V6CJ Muhammad Shohibni Al Baihaqi Kelas XI - XI IPS
44 0036171661 TH5XCD Musarofah Kelas XI - XI IPS
45 0102190006 KCWDSR Nur Hasan Rosadi Kelas XI - XI IPS
46 0036171660 S12BHR Putri Arisa Kelas XI - XI IPS
47 0102190004 VS1JK0 Rebbin Prayogi Kelas XI - XI IPS
48 0029980692 TFBHXM Riki Maulana Masjud Kelas XI - XI IPS
49 0102190003 81WZKT Rusdianto Kelas XI - XI IPS
50 0102190015 Q1YJF0 Syamsul Arifin Kelas XI - XI IPS
51 0102190001 4205RH Tri Aji Wicaksono Kelas XI - XI IPS
52 0023868392 72S5HK Ahmad Gio Fani Kelas XII - XII IPS
53 0038247112 GYQ328 Ananda Aprilia Kelas XII - XII IPS
54 0021155706 DSNZFT Anggi Prasetya Kelas XII - XII IPS
55 0032166712 Z154YQ Aviati Nadia Kelas XII - XII IPS
56 0039370122 4C7VGP Azyana Annisa Kelas XII - XII IPS
57 0020622083 TQ24WR Deki Aprilianto Kelas XII - XII IPS
58 0031304146 CNV0RH Fendik Kurniawan Kelas XII - XII IPS
59 0038157414 GXKJ5B Ferdinan Marcelio Kelas XII - XII IPS
60 0036071284 78496V Fiqi Wahyu Widodo Kelas XII - XII IPS
61 0017123518 92XTMD Hamdani Kelas XII - XII IPS
62 0021155840 T80XS2 Hisyam Abdillah Kelas XII - XII IPS
63 0024724275 48XZ5J Lilis Yunita Amalia Kelas XII - XII IPS
64 0102180024 W2MRPG Lubna Karimah Kelas XII - XII IPS
65 0031668300 3V6J7P Moh. Andikan Sahrul P Kelas XII - XII IPS
66 0015119942 3BGKC0 Muhammad Sofyan Kelas XII - XII IPS
67 0021154192 BJ4CW8 Noor Aviyanti Kelas XII - XII IPS
68 0037503603 RDNVKY Rosfi Sofi Andi Akbar Kelas XII - XII IPS
69 0001032867 96V5H4 Salman Daironi Kelas XII - XII IPS
70 0102180022 RDSP1J Samsiati Kelas XII - XII IPS
71 0038171528 53HGRP Yusron Muzakki Kelas XII - XII IPS

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.